logo copy

pokroviteljstvo3

O nama

Glavna misija Udruge LOKI je okupljanje i udruživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i drugih zainteresiranih građana radi zaštite i promicanja prava, te razvoja i unapređenja kvalitete života; praćenje stanja ljudskih prava i promicanje jednakih mogućnosti; praćenje problematike vezane za socijalno-zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, rehabilitaciju, zapošljavanje i socijalnu integraciju i inkluziju; pisanje projekata, istraživačkih i preglednih radova, te kreiranje novih inovativnih materijala i pomagala; predlaganje izmjena i dopuna postojećih ili donošenja novih propisa i mjera, organiziranje seminara, radionica i tečajeva, sportsko-rekreativnih sadržaja, te kulturno-umjetničkog programa; prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći; sudjelovanje na stručnim skupovima, natjecanjima i sl. u zemlji i inozemstvu, poticanje suradnje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te fondacijama, zakladama, ustanovama iz područja socijalno-zdravstvene zaštite, obrazovanja, rehabilitacije, zapošljavanja i kulture u vezi s unapređenjem kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Vizija Udruge je unaprjeđivanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih roditelja u zajednici te edukacija i senzibilizacija javnosti u svrhu promicanja i ostvarivanja jednakih mogućnosti svih osoba bezobzira na različitosti.

decko5