logo copy

pokroviteljstvo3

Donatori

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

Program za civilno društvo EGP i Fondova Kraljevine Norveške

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija

Kaufland Hrvatska k.d.

 

decko7