logo copy

pokroviteljstvo3

Objava 31.03.2017.

Rezultati projekta "Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama" i zahvala

Dobiveni rezultati analizom odgovora učenika tipične populacije Obrtničke škole su:

  • edukacija učenika na inovativan i zanimljiv način putem filma,
  • razumijevanje važnosti međusobne tolerancije i prepoznavanje individualnosti svake osobe unutar društva,
  • razvijanje pozitivnih vršnjačkih odnosa i stvaranje preduvjeta kasnijih pozitivnih međuljudskih odnosa društva različitih,
  • prevencija diskriminacijskih odnosa prema drugačijem,
  • razvijanje humanosti i empatije prema osobama kojima je potrebna pomoć,
  • osvješćivanje potrebe individualnog uključivanja osoba opće populacije u aktivnostima promjene društvenog razmišljanja i stavova prema marginalnim skupinama.

Ovim putem zahvaljujemo se Hrvatskoj elektroprivredi d.d. što je podržala ovaj projekt s ciljem edukacije i senzibilizacije djece opće populacije o potrebama i životu djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Također, zahvaljujemo se Obrtničkoj školi Koprivnica što je omogućila da njezini učenici sudjeluju u provedbi radionica, nauče nešto novo te prenose stečena znanja na radionicama svojim prijateljima, obitelji i zajednici u kojoj žive. Na kraju želimo zahvaliti svim volonterima, učiteljima, ravnateljima, stručnim suradnicima, roditeljima učenika, građanima te lokalnoj zajednici što su podržali i surađivali na svim aktivnostima tijekom provođenja projekta.

Objava 26.03.2017.

Provođenja radionica „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“

S veseljem i optimizmom nakon odrađene četiri radionice u kojima su imali prilike sudjelovati 141 učenik tipične populacije Obrtničke škole Koprivnica, možemo reći da smo u potpunosti izvršili planirane projektne aktivnosti. Učenicima tipične populacije putem metode vođeno gledanog filma prikazan je jedan novi pristup interaktivnog učenja te iznošenje vlastitih iskustava i razmišljanja. S ciljem razumijevanja individualnih različitosti i potreba. Bez pritiska ocjenjivanja i motivacijskim poticanjem, učenici su imali prilike aktivno sudjelovati u vođenoj raspravi te iskazati vlastite stavove i shvaćanja društvenih odnosa…

       

Objava 16.12.2016.

Edukacija volontera za provođenja projekta „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“

Danas su dvoje volontera Karolina i Aleksandar imali priliku kroz simulaciju radionice vođeno gledanog filma oživiti svoje volonterske uloge te proći kroz moguće situacije tijekom provođenja planiranih projektnih aktivnosti tijekom jednog školskog sata. Predviđena uloga volontera u samome projektu je asistencija u provođenju radionica te dobivanje uvida u razmišljanje i stavove mladih osoba tipične populacije prema osobama s invaliditetom. Također, volonteri će kroz svoj rad dobiti iskustvo u planskom kreiranju školskog sata te važnosti poticanja vođenih rasprava u razvijanju razumijevanja individualnih različitosti…

Objava 01.09.2016.

„Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“ – pokroviteljstvo HEP d.d.

Zadovoljstvo nam je objaviti dobivanje donacije od strane Hrvatske elektroprivrede i mogućnost provođenja projektnih aktivnosti namijenjenih mladima tipične populacije srednjoškolske dobi. Cilj projekta je u sklopu jednog školskog sata učenicima prikazati projekciju filma u kojem jednu od glavnih uloga ima osoba s invaliditetom. Film je prilagođen na način da se iz cjelokupne radnje izdvoji nekoliko ključnih trenutaka u kojima postoji međusobna interakcija osobe s invaliditetom i osobe tipičnog razvoja te se kroz vođeno gledanje učenik stavi u poziciju glavnih likova. Nakon projekcije filma planirana je kratka rasprava i upitnik dojmovima učenika o filmu, prikazanim situacijama, ulozi osobe s invaliditetom u filmu te njihovom odnosu i doživljaju prema osobama s invaliditetom u sredini u kojoj žive. Budući je film danas jedan od najvećih i najsnažnijih medija u svijetu, istraživanje filmskih uspješnica, čiji glavni likovi su bila djeca s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom pokazuju kako su filmovi skupni odraz društva u kojem živimo, obrađeni i predstavljeni preko redatelja i glumaca koji tu istu priču oživljavaju svojim ulogama. Isto tako, film je izvrsni način učenja jer uključuje vizualnu i auditivnu komponentu, za razliku od samog slušanja priče…

Objava 06.06.2016.

Predstavljanje projekta

Završno predstavljanje projekta održano je 6.6. u prostorima Obrtničke škole na kojem se okupilo tridesetak zainteresiranih građana. Izvoditelji projektnih aktivnosti i partner na projetku predstavili su projektne aktivnosti, dobivene rezultate te dali smjernice daljnjeg provođenja aktivnosti sa željom razvoja usluge organiziranog stanovanja u Koprivničkoj županiji. Isto tako, predstavnik roditelja gospodin Halaček te volonteri Karolina i Aleksandar izrazili su svoja viđenja i zadovoljstvo sudjelovanjem u provedbi projekta te važnosti razumijevanja potreba odraslih osoba s invaliditetom. Cjelokupno predstavljanje projekta bilo je popraćeno predstavnicima medija koji su pokazali veliku zainteresiranost i prepoznali svoju ulogu u unaprjeđivanju kvalitete života odraslih osoba s invaliditetom u zajednici. Nakon predstavljanja projekta uzvanici su bili pozvani na mali domjenak koji su pripremili učenici sudionici radionica. Na taj način imali su priliku pokazati kolike su njihove vrijednosti i skriveni potencijali koje je važno prepoznati i omogućiti im njihovo ostvarivanje u ravnopravnom društvu različitih.

Objava 16.05.2016.

Evaluacija projektnih aktivnosti

Na posljednjoj radionici roditelji, učenici i volonteri su podijelili vlastita iskustva stečena provedbom projektnih aktivnosti te izrazili svoje zadovoljstvo i prijedloge u daljnjem kreiranju aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Ukratko je napravljen rezime svih radionica te su dane daljnje smjernice i želja za suradnjom na razvijanju socijalnih usluga u zajednici namijenjenim odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Objava: 12.05.2016.

Posjet stambenim zajednicama Udruge „Ludbreško sunce“

Kako bi roditelja i učenici dobili neposredni uvid u način funkcioniranja stambenih zajednica posjetili smo Udrugu „Ludbreško Sunce“ koja pruža socijalnu uslugu organiziranog stanovanja u dvije stambene zajednice. Zahvaljujući velikom gostoprimstvu predsjednice Udruge gospođe Ruže Zlatar te korisnika usluge organiziranog stanovanja koji su nas prihvatili u svoje domove, imali smo priliku međusobno podijeliti iskustva te razgovarati o životnim situacijama i svakodnevici života uz podršku u stambenim zajednicama.

Objava: 15.04.2016.

Radionice samozastupanja

Na radionicama samozastupanja 13. i 15.4. učenici su imali priliku čuti koja su njihova temeljna ljudska prava, koji dokumenti i zakonske regulative Republike Hrvatske to omogućavaju te kako ih mogu ostvariti. Isto tako, roditelji koji su sudjelovali na radionicama mogli su osvijestiti važnosti prihvaćanja svoje djece kao odraslih osoba te važnosti prihvaćanja i razumijevanja njihovih odluka.

Objava: 17.03.2016.

Četvrti ciklus radionica: Osobno usmjereno planiranje podrške

Dvije radionice održane 16. i 17.3. predstavljale su zajednički rad i osobno usmjereno planiranje u kojem su sudjelovali roditelji, učenici te izvoditelji radionica. Iz svih triju perspektiva u čijem centru su bile ideje, potrebe i želje učenika kreirala se tablica odgovora koja je imala za cilj upoznati učenike, ali i njihove roditelje na koji način se kreiraju individualni programi u stambenim zajednicama te koliko je važno da svatko od njih bude ravnopravno uključen. Učenici su imali priliku iskazati svoje želje, potrebe i potencijale te dobiti uvid u važnost njihove perspektive i kasnijeg donošenja životno značajnih odluka.

Objava 10.03.2016.

Održan treći ciklus radionica: Važnost odvajanja i razvijanja samostalnog života osoba s invaliditetom

Na radionicama održanim 2. i 10.3. roditelji su bili upoznati s važnošću razumijevanja odrastanja vlastite djece te sa situacijama i izazovima koji se pritom mogu dogoditi. Roditelji su imali priliku podijeliti međusobna iskustva te zamisliti trenutak odvajanja od svoje djece i osjećaja koji bi se pritom javili. Cilj ove radionice bilo je osnaživanje roditelja i shvaćanje razvoja samostalnosti vlastite djece te mogućnosti stanovanja uz podršku u zajednici koji bi im pružio takav način života.

Objava 18.02.2016.

Radionice: Stanovanje uz podršku u RH – primjeri dobre prakse

Dana 17. i 18.2. održane su dvije radionice na temu „Stanovanje uz podršku u RH – primjeri dobre prakse“. Na ovim radionicama roditelji su saznali koja je to zakonska regulativa koja definira organizirano stanovanje kao socijalnu uslugu te što je sve potrebno kako bi jedna stambena zajednica mogla zaživjeti s kvalitetnim i kontinuiranim načinom rada. Isto tako, predstavljene su neke civilne organizacije koje pružaju uslugu organiziranog stanovanja u Republici Hrvatskoj kao primjeri dobre i prakse i uzori u ostvarivanja prava života u zajednici osoba s invaliditetom

Objava 05.02.2016.

Održan prvi ciklus radionica: Stanovanje uz podršku – uvod u problematiku

 

Krenule su naše radionice za roditelje mladih s invaliditetom. Prvo smo se svi zajedno upoznali te međusobno podijelili plan radionica i očekivanja koje imamo jedni od drugih. U prvom ciklusu radionica koje su bile 29.1. i 5.2. roditelji su mali priliku saznati što je to organizirano stanovanje, što znači živjeti u zajednici uz podršku, koje vrste podrške postoje te kako individualno kreirati program koji će omogućiti osobama što bolju kvalitetu života.

Objava 13.11.2015.

Potpisivanje Ugovora o financiranju projekta „Moja kućica, moja slobodica“

Ministarstvo sovijalne politike i mladih

Danas je Udruga potpisala Ugovor o dodjeli financijskih sredstava s Ministarstvom socijalne politike i mladih za dobiveni projekt „Moja kućica, moja slobodica“ na natječaju „Projekti udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece“. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Obrtničkom školom Koprivnica te mu je glavni cilj edukacija i osnaživanje roditelja mladih osoba s invaliditetom. Ponosni smo što ćemo imati priliku predstaviti uslugu organiziranog stanovanja te što je naš projekt prepoznat kao potreba podrške obiteljima u nošenju sa životnim dilemama.

OBJAVA 31.05.2015.

Promotivni letak

Promotional brochure

Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.